Hakkımızda
KURUMSAL
Hakkımızda

Hakkımızda

Şirketimiz, 20 yılı aşkın bir süredir, çoğunlukla savunma sektöründeki müşterilerimize yönelik olarak ELD konusunda danışmanlık ve ürettiği hizmetlerle, savunma sistemlerine ait teknik dokümanların ve bakım yöntemlerinin hazırlanarak bakım faaliyetlerinin yine şirketimiz tarafından geliştirilmiş olan "Bilgisayar Destekli Bakım Sistemi" üzerinden planlanması ve uygulanmasını sağlamaktadır.

1997 yılından itibaren Deniz Kuvvetleri K.lığının açtığı tüm Planlı Bakım Sistemi ihalelerini kazanmış, bu kapsamda geliştirdiği BİDBAS olarak bilinen Bilgisayar Destekli Bakım Sistemi Uygulama Yazılımı ve sayıları 50,000’i aşan Bakım İşlem Kartları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hemen bütün yüzer ve dalar birimlerinde Planlı Bakım faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmaktadır.

2008 yılından itibaren de açılan yeni gemi inşa projelerinde de ana hatlarıyla aşağıda belirtilen ELD İsterlerinin karşılanmasında ana alt yüklenici olarak rol almaktadır:

 • Entegre Lojistik Destek Planının hazırlanması
 • Bakım Planlarının hazırlanması
 • Platformda mevcut her türlü sistem ve cihaz için (dizayn sistemleri dahil) standart yapıda ve Türkçe Teknik Dokümanların hazırlanması.
  • Bu maksatla kardeş şirketimiz Viya Grup tarafından geliştirilen özgün yapıdaki Teknik Doküman Editörü kullanılarak dokümanlarımız veri tabanı ortamında geliştirilmektedir. Bu sayede içerik yönünden tutarlılık en üst düzeyde sağlanmaktadır.
 • Tesis İsterleri Planının hazırlanması
 • Bilgisayar Yazılım ve Donanım Planının hazırlanması
 • Başlangıç Yedek ve Destek/Kalibrasyon, Test ve Ölçü Aletleri İhtiyaç Analizlerinin yapılarak listelerin hazırlanması
 • Lojistik Destek Analizleri (LDA) kapsamında ELD İsterlerinde yer alan sistemler için Güvenilirlik, Hazır Olma ve İdame Edilebilirlik Analizleri (Reliability, Availability and Maintainability (RAM) Analysis) ile Ömür Devri Maliyet Analizlerinin yapılması. Şirketimizin yetenekleri ve altyapısı belirtilen 2 analizle sınırlı olmayıp talep edilmesi halinde;
  • Hata Modları, Etkileri ve Kritiklik Analizleri (Failure Modes Effects and Criticality Analysis (FMECA))
  • Bakım Seviyesi Analizleri (Level of Repair Analysis (LORA))
  • Güvenilirlik Merkezli Bakım Analizleri (Reliability Centered Maintenance (RCM)) Bu kapsamda koruyucu ve düzeltici bakım gereksinimlerinin belirlenmesi
  • Bakım Görev Analizleri (Maintenance Task Analysis) gibi analizlerde yapılabilmektedir.