Misyonumuz & Vizyonumuz
KURUMSAL
Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz

POYRAZ Ltd. Şti.’nin 50’ye yakın çalışanı, savunma sektöründe Planlı Bakım Sistemi (PBS) ve Entegre Lojistik Destek (ELD) hizmetleri konusunda tam müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışırken, kendisini, ana müşterisi olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının (Dz.K.K.) birer mensubu olarak görmekte ve duygusal bağlılıkla hizmet vermektedir.

Savunma sanayinde “tam bağımsızlık” ve “millileştirme” hedeflerine hizmet etmeyi, askeri ihtiyaçların sivil olanaklarla karşılanmasında köprü görevi görmeyi, gerekli bilgi ve teknik desteği vererek, Dz.K.K.’nın alımda avantajlı olmasını sağlamayı ve böylelikle ulusal kaynakların daha etkin kullanılmasına katkıda bulunmayı görev kabul etmektedir.

Vizyon ve Stratejimiz

Şirketimizin, 20 yıl önce başladığı faaliyetler, 2008 yılından bu yana başlayan yeni gemi inşa projeleri kapsamında yer alan ELD Hizmetleri İsterleri ile büyük bir hızla gelişmiştir. İlk yıllarda sadece Dz.K.K.lığı Planlı Bakım Sistemi Projesi için hizmet verilirken, 2008 yılından sonra proje sayısında ciddi artış olmuş ve halen aynı anda devam eden 8 projeye ulaşılmıştır. Buna bağlı olarak personel sayısı da 5 kat artarak 50’ye yaklaşmıştır.

Artan proje sayısı ile birlikte hizmet kalite ve performansımızın korunması ana hedefimizdir. Bu konuda otomasyon yeteneklerimizin geliştirilmesi, yapılacak yeni sözleşmelerde yaşanan tecrübelerden yararlanarak iş verimini ve etkinliğini artıracak özel hükümlerin eklenmesi ve elbette personel sayısında artırıma gidilmesi gibi çok yönlü çalışmalar planlanmış ve yapılan yeni sözleşmelerle birlikte aşamalı olarak yaşama geçirilmektedir.

Projelerde birlikte çalıştığımız savunma sektöründeki diğer paydaşlarımızla bir arada olarak işlerimizle ilgili koordinasyon ve verimliliği artırmak en önemli hedeflerimizden biridir.