Teknik Dökümantasyon
HİZMETLERİMİZ
Teknik Dökümantasyon

Teknik Dökümantasyon

Günümüzde kurumlar, dağınık yapıda ve farklı yerleşim yerlerine sahiptir. Bu farklı yerleşim yerlerine konuşlandırılan sistemlerin işletimi ve bakımlarında en büyük yardımcı unsur, teknik dokümanlardır. Basılı dokümanlar en etkin kaynak olmalarına karşın; kütüphanelerde tutuldukları için kolay erişilememeleri, büyük hacimde olmaları, içeriğinde özel bir şeyi arama ve bulmanın zaman alması gibi sebeplerle kullanıcılar tarafından tercih edilmemektedir. Bu da lojistik süreçlerde eksik bilgiyle iş görme ve buna bağlı olarak da işletim problemlerine neden olmaktadır. Özellikle mobil cihazlardaki teknolojik gelişimler ile basılı dokümanlar, yerlerini elektronik teknik dokümanlara bırakmıştır. Görsel ve işitsel kaynakların da dahil edildiği interaktif elektronik teknik dokümanlar ile işletim, bakım ve eğitim süreçlerinde büyük kazanımlar sağlanmıştır. Ergonomik yapıları nedeniyle elektronik teknik dokümanlar, hızlı tarama ve hızlı araştırma gereksinimlerini karşılamaktadır.